Skip to main content

Algemeen

Heb respect voor andere gasten, het personeel op het park, diens privacy en andermans eigendommen. Veroorzaak geen enkele vorm van overlast. Ons park is bedoeld om te recreëren, agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

U mag overdag en ’s avonds geen geluidsoverlast veroorzaken. Na 22.00 uur mag er ook geen sprake zijn van andere geluidsoverlast, zoals luid praten, zingen of lachen. Vanaf 23.00 tot 08.00 uur geldt de ‘nachtrust’ en dient het stil te zijn op het park.

Instructies van personeel van Droomparken en externe bedrijven die voor Droomparken werken dienen direct te worden opgevolgd.

Aankomst

In uw boekingsbevestiging staat aangegeven vanaf welke datum en welk tijdstip u kunt beschikken over uw accommodatie.

Bij aankomst of boeking kan om een borg worden gevraagd. In het geval van een huurperiode van meer dan 8 weken wordt standaard een borg gevraagd.

Bij het inchecken ontvangt u naast de sleutel van uw accommodatie een pasje waarmee u tussen 7.00 uur en 23.00 uur de slagboom kunt openen. Het is niet toegestaan sleutels of pasjes aan anderen dan uit uw gezelschap in gebruik te geven.

Constateert u technische mankementen of ontbrekende inventaris of heeft u schoonmaakklachten, meld dit dan direct bij de lobby zodat wij er gelijk alles aan kunnen doen om dit te verhelpen.

Vertrek

Op de dag van vertrek dient de sleutel van de accommodatie om 10.00 uur ingeleverd te zijn, tenzij anders is afgesproken/vermeld.
Bij verlies van sleutels zullen de kosten voor het vervangen van de sleutel en eventueel de sloten in rekening worden gebracht.

Gelieve de accommodatie in goede staat en opgeruimd achter te laten en de bedden af te halen. Het afval kunt u deponeren in de daarvoor bestemde containers.

In het geval van een borg wordt het bedrag achteraf op uw rekening teruggestort, op voorwaarde dat de accommodatie na controle in orde is bevonden. Eventuele schade wordt op de huurder verhaald en/of met de borg verrekend.

Auto’s op het park

Op het park gelden de reguliere verkeersregels. De maximumsnelheid op het park is 10 km/uur (stapvoets). Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Tussen 23.00 uur en 7.00 uur mogen geen auto’s of andere motorvoertuigen op het park rijden.

Parkeren

U mag bij uw accommodatie één auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats, tenzij de desbetreffende accommodatie over meer parkeerplaatsen beschikt. Eventuele andere auto’s dienen op de centrale parkeerplaats bij de ingang van het park geparkeerd te worden tenzij anders met medewerkers van Droomparken is afgesproken. Het is niet toegestaan om bij andere accommodaties te parkeren, ook wanneer deze niet bezet lijken te zijn.

Met het oog op calamiteiten en de toegankelijkheid voor hulpdiensten moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van vervoermiddelen en andere obstakels.

Zakelijke/werk (bestel)busjes en aanhangers zijn niet toegestaan op de parkeerplaatsen bij de accommodaties tenzij hiervoor door de lobby toestemming is gegeven.

Elektrische auto’s kunnen worden opgeladen aan de daarvoor bestemde oplaadpalen. Het is absoluut niet toegestaan een elektrische auto op te laden vanuit het vakantieverblijf.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of deze te wassen tenzij daarvoor plekken op het park zijn aangewezen.

Gebruik accommodatie

De vakantieverblijven zijn van individuele eigenaren en beschikken daardoor elk over een eigen, persoonlijke inrichting. Het is daarom belangrijk respectvol om te gaan met het meubilair en de andere aanwezige spullen. Het is niet toegestaan meubilair te verschuiven, te verplaatsen of mee naar buiten te nemen. Ook het tuinmeubilair hoort bij de betreffende locatie en mag om die reden niet naar andere vakantieverblijven of andere locaties worden verplaatst.

Ga verantwoord om met verbruik van gas, water en elektra. Schade aan de accommodatie of het interieur en/of het ontbreken van spullen zal worden verhaald op de daarvoor aansprakelijke gast.

Wanneer u niet aanwezig bent in of bij de accommodatie, dienen alle losse zaken zoals speelgoed e.d. rondom de accommodatie te zijn opgeruimd/opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet in de accommodatie worden geplaatst.

Roken is niet toegestaan in de accommodaties, tenzij specifiek anders staat vermeld. Roken buiten op het terras is toegestaan, maar ruim de as en peuken netjes op nadat u heeft gerookt.

Partytenten, bijzettenten, luifels

Het is zonder toestemming van de parkmanager niet toegestaan om partytenten te plaatsen op kampeerplaatsen en bij accommodaties.

Bezoek

Bezoekers zijn van harte welkom op het park en hoeven hiervoor niet te betalen; wel vragen wij u het bezoek aan te melden. Bezoekers mogen gebruik maken van de faciliteiten, zoals het zwembad.

Gasten van de huurder dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de huurder.

Auto’s van bezoekers moeten op de centrale parkeerplaats bij de ingang worden geparkeerd.

Tenzij anders is afgesproken met de parkmanager dienen bezoekers het park voor 23.00 uur te hebben verlaten.

Wilt u bezoekers laten overnachten, dan dient dit bij de lobby te worden aangemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht voor onder meer toeristenbelasting en hotelservices. Droomparken behoudt zich het recht voor logees te weigeren.

Alcohol en drugs

Gebruik van (soft)drugs en misbruik van alcohol binnen of buiten de gehuurde accommodaties of de horecagelegenheid van het park is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan om zich met geopende flessen of blikjes alcoholhoudende drank(en) over het park te bewegen of om deze dranken op andere plaatsen dan de gehuurde accommodatie of de parkhoreca te nuttigen.

Openbare dronkenschap is sowieso verboden en op het park uit den boze; door in het openbaar op het park geopende flesjes of blikjes met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben, wordt aangenomen dat er sprake is van openbaar dronkenschap. Hierdoor eindigt per direct de boeking en men dient het park te verlaten.

Faciliteiten

Het gebruik van het zwembad, de wellness, of andere faciliteiten is op eigen risico. Bij de speelplaatsen, recreatievijver, het zwembad en andere speelgelegenheden is geen toezicht door Droomparken.

Drones

In verband met de veiligheid en privacy op het park zijn drones niet toegestaan zonder toestemming van de parkmanager.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom in de accommodaties die daarvoor bij de boeking beschikbaar zijn gesteld. In alle andere accommodaties mogen zij niet aanwezig zijn.

Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op het park. Katten mogen niet los buitenlopen in verband met mogelijke overlast voor andere bewoners/gasten.

Huisdieren mogen alleen buiten het park worden uitgelaten; mocht uw huisdier onverhoopt zijn behoefte op het park doen, ruim dit dan direct op. Gratis hondenpoepzakjes zijn beschikbaar in de dispensers op het park of bij de lobby.

Huisdieren mogen andere gasten op het park op geen enkele wijze tot last zijn en worden daarom standaard niet toegelaten in faciliteiten zoals zwembaden, wellness en horecagelegenheden tenzij dit anders is aangegeven. Ook mogen huisdieren niet gebruik maken van de waterpartijen op het park.

Afval

In de milieustraat staan diverse containers om het huisvuil in te deponeren. Plaats huisvuil niet naast de accommodatie of naast de vuilcontainers, want dit kan voor reukoverlast zorgen en bovendien ongedierte aantrekken.

Zakelijke boekingen

Bij een zakelijke boeking is het bedrijf dat boekt medeverantwoordelijk voor de gebruikers van de gehuurde accommodatie en het door hen naleven van deze regels.

In een gehuurde accommodatie mag per kamer slechts 1 gebruiker verblijven.

De boekende partij dient ervoor te zorgen dat de in de accommodatie ondergebrachte gebruikers ervan op de hoogte zijn wanneer zij de accommodatie weer verlaten dienen te hebben en de sleutels bij de lobby ingeleverd moeten zijn.
Wanneer op de dag van vertrek de accommodatie niet volgens de regels voor 10.00 uur volledig is ontruimd, dan wordt bij de boekende partij een nieuwe periode in rekening gebracht. De accommodatie is dan immers niet tijdig beschikbaar voor nieuwe gasten, waardoor deze elders moeten worden ondergebracht.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

Droomparken heeft het recht om verhuurde accommodaties zonder voorafgaande toestemming te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de te verlenen service, waaronder begrepen het verrichten van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en het keuren en inspecteren van installaties. Gebouwen en installaties kunnen voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld, zonder dat dit recht geeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur)sommen.
Wanneer dit mogelijk is, zal Droomparken een buiten bedrijfstelling tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag Droomparken afzien van een aankondiging.

Open vuur

Open vuur op het park is in verband met brandgevaar verboden. Uitzonderingen hierop zijn specifieke plaatsen die hiervoor op sommige Droomparken zijn ingericht en/of aangewezen.

Vuurwerk

Het is niet toegestaan om vuurwerk op Droomparken af te steken. Bij oud & nieuw kan het zijn dat de parkmanager een bepaalde plaats aanwijst op of buiten het terrein waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan. Dit kan per park variëren. Bij de lobby op het park kunnen ze u hierover informeren.

Gebruik barbecue

Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de accommodatie staat. Er dient altijd binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen.

Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en/of briketten.

In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues, houtskool en briketten zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd.

De parkmanager behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

Gebruik flessengas

Bij het huren is het gebruik van flessengas (propaan of butaan) toegestaan met een maximum van 45 liter per fles en een maximum van 2 flessen per kampeermiddel. Deze flessen moeten buiten het object geplaatst zijn en mogen niet ingegraven worden. Er dient altijd voldoende ventilatie te zijn.

Gasslangen mogen alleen worden gebruikt als ze zijn goedgekeurd. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Onvoorziene gevallen

De verhuurder beslist in onvoorziene gevallen. De gast heeft zich hiernaar te schikken.